Bản tin Người Việt năm châu: Ấm áp chương trình Xuân Quê hương 2024

(TVPL)- Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Ấm áp chương trình Xuân Quê hương 2024 tại Đan Mạch; - Tết cổ truyền gắn kết cộng đồng người Việt tại CHLB Đức; - Rộn ràng Tết cộng đồng của người Việt ở Canada;

Thứ hai, 12/02/2024 11:00
Nguồn: TVPL