BẢN TIN PHÁP LUẬT KỲ 118: Luật sư trả lời câu hỏi về tranh chấp ranh giới đất

Bản Tin Pháp Luật tập trung phản ánh các kiến nghị, ý kiến, thắc mắc của khán giả Truyền Hình Báo Pháp Luật Việt Nam, cụ thể là các cá nhân, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, lý giải về các vấn đề thời sự nóng, bức xúc, cần phản ánh, cần hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ tư vấn pháp lý. Thông qua các tình huống pháp lý điển hình, thời sự, nổi bật này, Bản Tin Pháp Luật của Truyền Hình Báo Pháp Luật Việt Nam mong muốn giúp khán giả trong và ngoài nước có những nhận định chính xác, đúng đắn ở góc độ thượng tô

Thứ hai, 13/04/2020 19:41
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật