BẢN TIN PHÒNG CHỐNG COVID-19: Người dân đối mặt và vượt qua covid-19 bằng cách nào?

(THPL) – Bản tin Phòng chống Covid-19 với chủ đề: Sống trách nhiệm trước dịch Covid-19 sẽ cập nhật những thông tin bổ ích nhằm chia sẻ người dân gặp khó khăn với cộng đồng, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn giữa đại dịch COVID-19.

Thứ bảy, 21/08/2021 17:05
Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật