Bản tin tài chính ngày 14/08/2021

(THPL) - Bản tin Tài Chính cuối tuần Truyền hình Pháp luật Việt Nam cùng với công ty Giao dịch Phái Sinh LiteFinance phối hợp thực hiện. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây:

Thứ bảy, 14/08/2021 11:34
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật