Bản tin Truyền thông Chính sách: Đề xuất quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

(TVPL) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Thứ hai, 16/10/2023 09:00
Nguồn: TVPL