Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 03/4/2024 - Quy chuẩn Quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Quy chuẩn Quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy; - Hai quy định của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/4/2024; - Quy định mới về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật với phương tiện chuyên ngành hàng không.

Thứ tư, 03/04/2024 09:00
Nguồn: TVPL