Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 03/6/2024 - Quy định mới về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ 01/6/2024

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Sửa Điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; - Ô tô miễn kiểm định lần đầu vẫn phải nộp phí hồ sơ; - Quy định mới về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ 01/6/2024.

Thứ hai, 03/06/2024 09:00
Nguồn: TVPL