Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 05/02/2024 - Xuất cấp gạo cho 5 tỉnh dịp Tết Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Xuất cấp gạo cho 5 tỉnh dịp Tết Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024; - Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao; - Cán bộ công chức cấp xã TPHCM không đủ tiêu chuẩn thì nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế từ ngày 01/02/2027.

Thứ hai, 05/02/2024 09:00
Nguồn: TVPL