Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 05/6/2024 - Nguyên tắc về tách thửa, hợp thửa đất theo Luật Đất đai 2024

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Nguyên tắc về tách thửa, hợp thửa đất theo Luật Đất đai 2024; - Bộ Tài chính đề xuất số định danh cá nhân làm mã số thuế; - Đề xuất mới về chế độ thai sản đối với lao động nữ bị sảy thai.

Thứ tư, 05/06/2024 09:00
Nguồn: TVPL