Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 10/6/2024 - Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng; - Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định mới về quản lý tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô; - Bộ Xây dựng đề xuất quy định về giấy phép xây dựng.

Thứ hai, 10/06/2024 09:00
Nguồn: TVPL