Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 10/7/2024 - Người dân có thể bấm biển số trên ứng dụng VNeID khi đăng ký xe lần đầu từ ngày 01/8

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Quy định mới về hạn mức của thẻ ngân hàng; - Người dân có thể bấm biển số trên ứng dụng VNeID khi đăng ký xe lần đầu từ ngày 01/8; - Bộ Y tế đề nghị xây dựng Luật Dân số.

Thứ tư, 10/07/2024 09:00
Nguồn: TVPL