Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 11/6/2024: Quy định mới về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

(TVPL)- Bản tin Truyền thông chính sách ngày 11/6/2024 có những nội dung chính đáng chú ý sau: - Quy định mới về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; - Yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông; - Sửa một số quy định về phòng cháy, chữa cháy

Thứ ba, 11/06/2024 09:00
Nguồn: TVPL