Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 12/6/2024 - Xây dựng Nghị định thay thế quy định về đăng ký doanh nghiệp

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Chính phủ thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê trung ương; - Xây dựng Nghị định thay thế quy định về đăng ký doanh nghiệp; - Quy định mới về phát triển và quản lý chợ.

Thứ ba, 11/06/2024 13:35
Nguồn: TVPL