Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 14/6/2024 - Dự kiến thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Dự kiến thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%; - Bộ Giao thông vận tải đề xuất quy định quản lý tàu thuyền thể thao, du lịch cá nhân; - Bãi bỏ 5 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng từ ngày 22/7/2024.

Thứ sáu, 14/06/2024 09:00
Nguồn: TVPL