Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 16/02/2024 - Tăng trần giá vé máy bay nội địa từ ngày 01/3/2024

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Tăng trần giá vé máy bay nội địa từ ngày 01/3/2024; - Đã có Nghị định mới về định giá đất từ ngày 05/02/2024; - Khẩn trương hoàn thiện các văn bản để triển khai chế độ tiền lương mới.

Thứ sáu, 16/02/2024 09:00
Nguồn: TVPL