Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 19/02/2024 - Áp dụng quy định mới về vận tải hành lý theo tàu khách từ tháng 2/2024

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Áp dụng quy định mới về vận tải hành lý theo tàu khách từ tháng 2/2024; - Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; - Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp từ ngày 21/3/2024.

Thứ hai, 19/02/2024 09:00
Nguồn: TVPL