Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 19/6/2024 - Quy định sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt từ 01/7/2024

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; - 3 thông tin sinh trắc học bắt buộc phải thu nhận khi làm thẻ căn cước; - Quy định sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt từ 01/7/2024.

Thứ tư, 19/06/2024 09:00
Nguồn: TVPL