Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 20/11/2023 - Chính thức rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Chính thức rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu; - Các trường hợp không có tên trong di chúc vẫn được thừa kế tài sản; - Người kinh doanh bán hàng dưới 200.000 đồng phải xuất hóa đơn.

Thứ hai, 20/11/2023 09:00
Nguồn: TVPL