Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 21/6/2024 - Gia hạn nộp đối với nhiều sắc thuế từ nay đến cuối năm 2024

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Gia hạn nộp đối với nhiều sắc thuế từ nay đến cuối năm 2024; - Quy định về việc khen thưởng thành tích kháng chiến từ ngày 01/8/2024; - Dự kiến một số thông tin sức khỏe cá nhân sẽ xem được trên ứng dụng VNeID.

Thứ sáu, 21/06/2024 09:00
Nguồn: TVPL