Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 24/5/2024 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 của các địa phương

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 của các địa phương; - 4 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ ngày 01/7/2024; - Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện chấm dứt phát sóng, tiếp sóng phát thanh trước 31/12/2025.

Thứ sáu, 24/05/2024 09:00
Nguồn: TVPL