Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 27/2/2024: Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%

(TVPL)- Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu Bản tin Truyền thông Chính sách ngày hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây: - Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% - 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7 - Thay đổi cách tính lương hưu tối thiểu

Thứ ba, 27/02/2024 09:00
Nguồn: TVPL