Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 27/5/2024 - Hướng dẫn xác định chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Hướng dẫn xác định chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn; - Hướng dẫn phương thức thanh toán khoản chi từ ngân sách cho lưu học sinh; - Đề xuất quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng.

Thứ hai, 27/05/2024 09:00
Nguồn: TVPL