Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 28/5/2024: Các trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán

(TVPL) - Bản tin Truyền thông chính sách ngày 28/5/2024 có những nội dung chính đáng chú ý sau: - Các trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán; - Ra quân mở rộng người tham gia BHXH, BHYT; - Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình bột chữa cháy vỏ xốp

Thứ ba, 28/05/2024 09:00
Nguồn: TVPL