Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 29/5/2024 - Sửa quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Sửa quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại; - Khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã; - Thí điểm tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với dự án nhóm B, C.

Thứ tư, 29/05/2024 09:00
Nguồn: TVPL