Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 30/5/2024: Sửa quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại

(TVPL) - Bản tin Truyền thông chính sách ngày 30/5/2024 có những nội dung chính đáng chú ý sau:- Sửa quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại; - Cách tính thành tích để xét tặng Bằng khen của Thủ tướng; - Từ 1/7, chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay

Thứ năm, 30/05/2024 09:00
Nguồn: TVPL