Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 31/5/2024 - 3 doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách hôm nay có các tin đáng chú ý sau đây: - Trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; - Đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng nhằm kích cầu tiêu dùng; - 3 doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường.

Thứ sáu, 31/05/2024 09:00
Nguồn: TVPL