Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 6/2/2024: Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

(TVPL) - Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu Bản tin Truyền thông Chính sách ngày hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây: - Nguyên tắc xác định tham số điều phối slot tại cảng hàng không - Đề xuất cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã - Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ ba, 06/02/2024 09:00
Nguồn: TVPL