Bản tin Truyền thông Chính sách: Những chính sách, pháp luật của Chính phủ, nổi bật trong tuần

(TVPL) – Bản tin hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây: - Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ - Phê duyệt Chiến lược phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam - Xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

Chủ nhật, 08/10/2023 09:00
Nguồn: TVPL