Bản tin Truyền thông Chính sách: Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước

(TVPL)- Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 25/9 có các tin: - Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực 12 tháng; - Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Thứ hai, 25/09/2023 09:00
Nguồn: TVPL