Bản tin Tư pháp (22/09/2021): Yêu cầu sự tham gia chủ động, tích cực của nhiều chủ thể trong xây dựng và thi hành pháp luật

Bản tin Tư pháp phát sóng ngày 22/09/2021 sẽ có những nội dung đáng chú ý liên quan đến công tác Tư pháp và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp từ ngày 01/9 đến ngày 16/9.

Thứ tư, 22/09/2021 21:48
Nguồn: Báo Pháp Luật Việt Nam