Bản tin Y tế ngày 23/5/2024: “Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi cán bộ, nhân viên ngành Y tế tham gia đăng ký hiến mô, tạng cứu người”

Bản tin Y tế ngày 23/5/2024 có những nội dung chính sau: - Cơ bản bảo đảm thuốc, vật tư y tế và vaccine tiêm chủng mở rộng; - Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi cán bộ, nhân viên ngành Y tế tham gia đăng ký hiến mô, tạng cứu người;- Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Eutical

Thứ năm, 23/05/2024 10:30
Nguồn: Hồng Nhân – Lê Dung - TVPL