Bản tin Y tế ngày 25/5/2024: Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế

(TVPL) – Bản tin Y tế ngày ngày 25/5/2024 có những nội dung chính đáng chú ý sau: - Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế; - Tiêu chuẩn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ 01/7/2024; - Tăng cường kiểm soát thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật

Thứ bảy, 25/05/2024 10:30
Nguồn: Hoàng Yến- Bùi Tuấn - TVPL