Báo chí cần nhanh hơn, nhạy hơn, chuyên nghiệp hơn và sát thực tiễn hơn

(TVPL)- Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trong thế giới có nhiều biến đổi như hiện nay thì thách thức với các cơ quan báo chí cũng rất lớn. Trước yêu cầu đổi mới, ông mong muốn "báo chí phải nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn, chuyên nghiệp hơn và sát với thực tiễn hơn".

Thứ ba, 31/01/2023 15:25
Nguồn: TVPL