Báo chí là kênh thông tin cơ bản, quan trọng để thực hiện truyền thông chính sách

(TVPL)- Ngày 21/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Chỉ thị xác định, truyền thông chính sách là một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách.

Thứ tư, 22/03/2023 08:40
Nguồn: Tổng hợp- TH: TVPL