Đang tải

Bảo Hiểm Nhân Thọ: Chuyện khó hóa dễ khi “hiểu đủ - mua đúng”

14-12-2021 16:27

(THPL)- Bảo hiểm Nhân thọ có nhiều lợi ích “không thể chối bỏ” nhưng cũng mang nhiều định kiến, xuất phát từ việc chưa có nhiều người dân nhìn nhận đúng về bảo hiểm. Nếu hiểu đủ về bảo hiểm và mua đúng với nhu cầu, người dân sẽ nhận được lợi ích xứng đáng khi tham gia. Dự án: “Bảo hiểm: Hiểu đủ - Mua đúng” của Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam là một trong những chương trình truyền thông góp phần giúp người dân trang bị đầy đủ, nâng cao kiến thức về Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Nguồn: Truyền Hinh Pháp Luật

Cùng chuyên mục