Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hợp tác cùng cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

06-11-2020 19:21

(THPL)- Hôm nay (6/11), Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - ông Phạm Lương Sơn và Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam - bà Ann Marie Yastishock vừa ký Bản Ghi nhớ hợp tác về việc hỗ trợ thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Hôm nay, ngày 6/11, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - ông Phạm Lương Sơn và Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam - bà Ann Marie Yastishock vừa ký Bản Ghi nhớ hợp tác về việc hỗ trợ thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Theo đó, dự án Phát triển hệ thống y tế bền vững do USAID tài trợ sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trong 4 năm tới.

 Dự án cũng sẽ hỗ trợ quá trình Việt Nam chuyển sang tự chủ tài chính hoàn toàn cho Chương trình Phòng chống HIV và lao. USAID sẽ hỗ trợ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trên 3 lĩnh vực chính. Thứ nhất, trong việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm y tế; lập kế hoạch, quản lý tài chính, kiểm soát và đảm bảo tính hợp lý của các chi phí cho dịch vụ y tế thông qua các nghiên cứu phân tích thống kê về bảo hiểm và các nguồn kinh phí; xây dựng các công cụ theo dõi, giám sát các yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế và đổi mới các phương thức chi trả.

Thứ hai, hỗ trợ trong lĩnh vực thuốc và vật tư y tế bao gồm các nghiệp vụ như quản lý mua sắm tập trung, chuỗi cung ứng và thanh quyết toán thuốc; thực hiện các đánh giá, phân tích chi phí, hiệu quả đối với các loại thuốc và vật tư y tế mới để đưa vào danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả.

Cuối cùng, cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách về bảo hiểm y tế. Hoạt động hợp tác chặt chẽ này bao gồm việc cập nhật hơn 20 chính sách cho phép mở rộng chi trả bảo hiểm y tế cho dịch vụ điều trị HIV và thuốc ARV; chuyển đổi 440 cơ sở điều trị HIV độc lập vào hệ thống chăm sóc y tế công để những cơ sở này có đủ điều kiện thanh toán dịch vụ HIV qua quỹ bảo hiểm y tế.

 Kết quả là trên 90% bệnh nhân HIV trên toàn quốc đã tham gia bảo hiểm y tế và có thể sử dụng dịch vụ HIV được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Cũng trong năm nay, quỹ bảo hiểm y tế đã dành ngân sách để mua thuốc ARV cho trên 2/3 tổng số bệnh nhân HIV trên toàn quốc.    

Nguồn: Chứng khoáng- TH: THPL

Cùng chuyên mục