Bất chấp lệnh cấm, người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục giữa đại dịch

Audio THPL
16-07-2021 17:41