Bắt đầu từ học kì II, dạy học SGK dân tộc theo chương trình mới

27-09-2020 09:07 1,748

(THPL)- Các tiếng dân tộc Khmer, Chăm, Êđê, Bahnar, Jrai, M'Nông, Mông, Thái, triển khai dạy học theo chương trình và sách giáo khoa mới bắt đầu từ học kì II năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó quy định việc thực hiện việc dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu của học sinh.

Đối với các tiếng dân tộc Khmer, Chăm, Êđê, Bahnar, Jrai, M'Nông, Mông, Thái, triển khai dạy học theo chương trình và sách giáo khoa mới bắt đầu từ học kì II năm học 2020-2021 đối với lớp 1. Các lớp còn lại từ lớp 2 đến lớp 9, tiếp tục tổ chức thực hiện dạy học theo các chương trình và sách giáo khoa đã ban hành.

Đối với các thứ tiếng dân tộc chưa đủ điều kiện ban hành chương trình và sách giáo khoa mới thì vẫn tiếp tục thực hiện dạy học theo các chương trình và sách giáo khoa đã ban hành. Các địa phương thực hiện việc rà soát đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng dân tộc thiểu số chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Ngoài 8 chương trình, sách giáo khoa tiếng dân tộc đã ban hành, các địa phương có đông người dân tộc thiểu số sinh sống, Sở Giáo dục và Đào tạo cần chủ động, tích cực tham mưu với UBND cấp tỉnh trong xây dựng kế hoạch, đề án dạy học tiếng dân tộc thiểu số và thực hiện đúng quy trình, thủ tục đưa tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vào dạy học trong trường phổ thông theo quy định.    

Nguồn: Giáo Dục Và Thời Đại- Clip: VTC- TH: THPL

Cùng chuyên mục