Bắt đầu từ ngày 1/9/2019, cho mượn ô tô công có thể bị phạt đến 60 triệu đồng

Audio THPL
15-07-2019 16:12 2,050

(THPL) - Nghị định số 63/2019 quy định: Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp cho mượn tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp cho mượn tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng trong trường hợp cho mượn tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp xe tô tô.

Đây là mức xử phạt vi phạm hành chính đối với tài sản công được Chính phủ ban hành tại Nghị định 63/2019 ngày 11/7/2019 quy định xử phạt Văn phòng chính phủ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

 Theo đó, Nghị định số 63/2019 nêu rõ, tổ chức có hành vi vi phạm quy định trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hoàn trả lại tài sản cho mượn.

Trường hợp tài sản đã bị thay đổi do hành vi, vi phạm hành chính gây ra thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản thì; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng ban đầu thì phải trả bằng tiền hoặc tài sản có công năng và giá trị sử dụng tương đương với tài sản ban đầu.

Đối với Nghị định số 63/2019, tổ chức vi phạm còn bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước, số tiền tương ứng với số tiền thuê tài sản trong thời gian cho mượn.

TH: Thu Thảo

Nguồn: Tổng Hợp

Cùng chuyên mục