Bất động sản thời @: Trăm nỗi khổ của chủ đầu tư

Các khiếu nại thường liên quan đến các vấn đề lớn như chất lượng công trình, thiết kế căn hộ, diện tích dành cho cảnh quan, khuôn viên cho đến các vấn đề nhỏ như gạch lát sân quảng trường màu sáng quá, cây xanh tại DA không phải là cây cổ thụ như khách hàng hình dung…

Thứ năm, 06/07/2017 14:29
Nguồn: Thanh tra