Bất động sản Xanh vẫn phát triển khi thị trường gặp khó khăn

(TVPL) - Việc đầu tư kinh doanh bất động sản nói chung thì vẫn phụ thuộc vào thị trường và có lúc lãi, lúc lỗ. Đã đầu tư thì chắc chắn phải có rủi ro, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Do đó mọi người luôn tìm hướng để đầu tư an toàn và bền vững. Ở Việt Nam lâu nay kênh đầu tư vào BĐS được xem là lợi nhuận nhiều và mức an toàn cao. Nhưng nếu không có sự nghiên cứu và nhận biết về các loại hình BĐS thì nhà đầu tư vẫn có thể rủi ro khi đầu tư vào các loại “BĐS đen”. Trên thế giới người ta phân loại các nhóm BĐS ra để quản lý giúp thị trường BĐS trong sạch và an toàn. Trong đó có 3 nhóm BĐS chính là: Bất động sản Đen, Bất Động Sản Xanh và Bất động sản Xám.

Thứ hai, 14/11/2022 13:55
Nguồn: TV Pháp Luật