Bắt Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ- vệ sĩ Long Hồ

(THPL)- Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Long Hồ xưng là công an và đã bị bắt lúc đang nhận tiền để... chạy án.

Thứ hai, 14/12/2020 14:44
Nguồn: Người Lao động – TH: THPL