Bí thư Đà Nẵng: Xử lý nghiêm cán bộ tư lợi, tham nhũng trong thực thi công vụ

(TVPL)- Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng.

Thứ bảy, 10/12/2022 10:48
Nguồn: Vietnamnet