Biển Đông chuẩn bị đón tiếp một cơn bão, sau bão số 6

(TVPL)- Ở trên Biển Đông, bão số 6 đang suy yếu tuy nhiên hiện đang có một xoáy nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines có khẳng năng mạnh lên thành bão vào ngày 23/10

Thứ năm, 20/10/2022 10:54
Nguồn: Công thương – Video: VTC