Bình Định báo cáo Bộ Tư pháp về nạn lấn chiếm đất đai tại Khu kinh tế Nhơn Hội

21-11-2020 15:56

(THPL)- Theo UBND tỉnh Bình Định, mặc dù chính quyền các cấp cương quyết tập trung xử lý, ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Ngày 21/11, ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký báo cáo gửi Bộ Tư pháp về kết quả thi hành pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính về tình trạng lấn chiếm, xây nhà trái phép. Theo UBND tỉnh Bình Định, thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện và xử lý 406 trường hợp xây dựng, lấn chiếm trái phép trên địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Riêng trong năm 2019 và năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Quy Nhơn, UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 52 trường hợp. Ngoài ra, UBND các xã đã chủ động cưỡng chế nhanh 8 trường hợp (trong đó: TP Quy Nhơn 2 trường hợp, huyện Tuy Phước 1 trường hợp và huyện Phù Cát 5 trường hợp).

Theo UBND tỉnh Bình Định, mặc dù chính quyền các cấp cương quyết tập trung xử lý, ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Theo đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát phải tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm còn lại.

Tỉnh Bình Định cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý Khu Kinh tế, UBND TP Quy Nhơn, UBND các huyện: Tuy Phước, Phù Cát xử lý kiên quyết tình trạng lấn chiếm, xây nhà trái phép theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho rằng, một số quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật được áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó bao gồm cả lĩnh vực đất đai, xây dựng.


Nguồn: Tiền Phong – TH: THPL – Clip: Tiền Phong

Cùng chuyên mục