Bình Định: Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng

Audio THPL
16-08-2019 12:33

(THPL) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định, trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cũng tại kết luận, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt tồn tại và sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tính đến cuối tháng 12/2017, tổng số vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách của các công trình, dự án đã được phê duyệt còn phải bố trí vốn là 42.950 tỷ đồng, trong khi ngân sách Trung ương chưa có kế hoạch cân đối cho tỉnh Bình Định là vượt khả năng cân đối vốn của tỉnh.

Quá trình thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Bình Định, Thanh tra Chính phủ xác định, công tác quản lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với một số dự án chưa đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán chưa được các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện đầy đủ. Việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để có hình thức xử lý, kỷ luật chưa được quan tâm đúng mức. 

Việc quản lý hoạt động xây dựng còn nhiều thiếu sót như: để một số chủ đầu tư tổ chức thi công các hạng mục, công trình khi chưa được bàn giao đất, chưa có quy hoạch chi tiết 1/500… thiếu kiên quyết trong xử lý những vi phạm. 

Tại dự án đường Điện Biên Phủ kéo dài và dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước hồ Phú Hòa, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức mời gọi đầu tư theo hình thức BT, kết quả chỉ duy nhất nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc tham gia.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đường Điện Biên Phủ kéo dài và dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa đã được triển khai, nhưng UBND tỉnh chưa làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án Khu đô thị Du lịch văn hóa thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn để có quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Mặc dù đã dùng ngân sách địa phương tạm ứng theo hợp đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc số tiền hơn 200 tỷ đồng. Đến nay, vẫn còn dư ứng trên 137 tỷ đồng, đã quá thời hạn phải hoàn khối lượng thanh toán 6 tháng nhưng chưa được thu hồi.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định rà soát, nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh lại quy hoạch chung TP Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với thực tế và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị, UBND tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, có biện pháp xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đối với những công trình, dự án vi phạm.


Nguồn: Thanh tra

Cùng chuyên mục