Bình Dương chỉ đạo nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

(TVPL)- Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1837/UBND-NC ngày 22-4-2022 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Trong đó có định hướng, chỉ đạo tổ chức triển khai nhiều hoạt động liên quan đến Ngày Pháp luật. Năm nay, nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Thứ bảy, 05/11/2022 19:18
Nguồn: Báo Bình Dương- TH: Tvphapluat