Bình Dương giải thể hàng nghìn tổ COVID cộng đồng

(THPL) - Vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, ngoài lập trạm y tế lưu động, Bình Dương xây dựng hàng nghìn tổ COVID cộng đồng và hiện nay, chức năng của tổ COVID này không còn cần thiết, nên tỉnh đã giải thể hàng nghìn tổ COVID cộng đồng.

Thứ hai, 04/07/2022 17:53
Nguồn: Tiền Phong- Clip: ANTV, THĐT- TH: THPL