Bình Dương xây dựng mục tiêu tăng trưởng kinh tế vượt 'bão' COVID-19

Audio THPL
22-06-2021 12:47

(THPL)- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND tỉnh Bình Dương vừa họp thông qua chương trình, kế hoạch hành động về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, Bình Dương gắn với mục tiêu vừa quyết liệt chống dịch có hiệu quả, vừa quyết tâm phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “vượt bão” COVID-19.

Bình Dương phấn đấu duy trì ổn định sản xuất, đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, thực hiện các đột phá chiến lược như huy động các nguồn lực trong và ngoài nước vào đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, không ngừng đổi mới, nâng tầm chất lượng phát triển.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao, trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung ưu tiên hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông gắn với phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đây là bước đột phá quan trọng, tạo nền tảng hướng đến mục tiêu năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, là “ vùng đổi mới sáng tạo” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thị tập trung nâng cao năng lực điều hành, thay đổi lề lối làm việc, nêu cao vai trò đầu tàu của người lãnh đạo, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức năng động; lựa chọn những vấn đề cấp bách, thiết thực có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để ưu tiên chỉ đạo thực hiện.


Nguồn: TTXVN – Clip: Tổng hợp - TH: THPL

Cùng chuyên mục