Bộ Công an có thêm 81 xe chữa cháy trị giá 500 tỷ đồng

(THPL) - 81 xe chữa cháy hiện đại sẽ được Bộ Công an bàn giao cho 12 địa phương sử dụng.

Thứ sáu, 18/01/2019 15:57
Nguồn: Express